šiaušti

šiaušti
šiáušti, -ia, -ė Š, Rtr, , NdŽ 1. tr. R, , N, KBII149, I, LL53, statyti, kelti aukštyn, daryti pasistojusius, papurusius (plaukus, plunksnas): Višta, šiaušdama plunksnas ir kėsdama sparnus, taisėsi pintinėje . Vadinamoji žąsies oda atsiranda, kai susitraukia plaukus šiaušiantys lygieji raumenys . | Junginiai jaučiai visiškai be reikalo stovi tvarte, net plauką pradeda šiaušti (darosi pašiurpę), mažai beprižiūrimi I.Simon. Šitai mano paties ponas, eidamas pri vyresnybės, šukuo[ja] galvą ir šiauša plaukus, užvis ant kakta M.Valanč. Dabar mergos plaukus ne šukuo[ja], ale šiáuša Rdn. | prk.: Vėjas šiaušia vandenio paviršę Rm. Pučia nesmarkus vakarų vėjukas ir šiaušia jūrą . | refl. R, , N, K, I, J, LL53, Rtr, : Man plaukai šiáušias KI576. Šukuok nešukuok, vis šiáušias plaukai Ant. Tas jaunikis net nuplikęs nuo ožkelės pieno, ant pakaušio nesišiaušia plaukelis nė vienas LLDII637. Šiaušiasi kaip kačiukas nuo sausienės LMD(Slv). Tik chr! staiga atsimušė Kekui į ausis garsas, lyg būtų šiaušusis kur ant tvoros katė prieš šunį . | prk.: Juodas vanduo šiaušėsi, ajerai gulė ant bangų J.Dov. Šiandie jos akys nekreipė dėmesio nei į žmones, nei į jūrą, pradėjusią smulkiomis bangelėmis šiauštis Pt. Jūra žalia, bangos čia nesišiaušia baltomis keteromis kaip Baltijoje .daryti nelygų, neglotną, pašiurusį: Peilis be grūstės šiáuša medį Lk. Vėjis šiáušia šiaudinį stogą, kad pasišiauštų J. Tokia audra – vė[ja]s stogą šiáuša, kela Kl. Gervinis vėjas gandralizdį šiaušia, gandrui parskridus sp. Vėjas šiaušė šiaudines trobesių nugaras J.Avyž. | refl.: Šiaušias lenta abliuojant J. Plaušotas medis pryš šiáušas, nebengsi ano drožti, abliuoti Šts. Dažų plėvelė, dengianti metalo paviršių, nuo temperatūros svyravimų neturi trūkinėti, šiauštis, luptis .PolŽ55 daryti, kad paviršiuje atsirastų pluošto gaurelių, pūkelių: Šiauštas trikotažas .I apaugti ko sluoksniu. | refl. I. 2. tr. prk. pykdyti: Ano negal šiáušti, ans tura dokumentus Dr. Nešiáušk ano – praloši bylą Dr. | refl. , Lnkv: Žodį [marčiai] ne taip – i šiáušas Krš. Kad tik kiek, tai ir šiáušiasi kaip kalakutas Grl. Jei ans bėgio[ja], pati kartais šiáušis Yl. 3. tr. prk. kiršinti, kurstyti: Negana, kad pats šiaušiasi. Dar ir kitus šiaušia A.Gric. Šiaušia pavaldonus prieš jų perdėtinius Blv. 4. refl. Rtr prk. nenusileisti, spyriotis, priešintis, priešgyniauti: Toks mažas prieš tokį didelį šiáušiasi Vdžg. Nešiáuškis pryš valdžią Šv. Nesišiáušk! Matgi, šašas, šiáušias! Blnk. Pryš carą šiáušės, ir nulengvėjo Pp. Buvo kam (per menkas) šiáuštis! Srv. Par daug nesišiáušk peršama: kad tik ima, tai ir eik Jrb. Norėčiau betgi žinoti, kodėl jis ypačiai prieš mane šiaušias J.Jabl. Šiaušės prieš jį S.Dauk. Ko šiaušys kaip gudas pryš Dievą?! Šts. Tai ko šiáušiesi kap katė prieš šunį? Dkš. Šiaušies kaip ežys su dygliais M. Nešiauškis kaip ežis ž. Šiáušas it pryšmedis Skdv. | Kad ir retai, bet tenka susidurti su žmonėmis, prieš kuriuos šiaušiasi (yra priešiški, nepalankūs) visi mano jausmai Pt. 5. intr. prk. pūstis, didžiuotis: Kad ana čia būt dirbusi, nešiáušusi, būt atleidę (dovanoję, nebaudę) Lkž. | refl.: Dar būk šiáušiasi, didyn keliasi, o duonos nebeturi J. Kai tik brigadnyku išrinkom, tuoj pradėjo šiáuštis Dbk. Šiáušas šiáušas kaip ežis, o niekas ano nebijo Vvr. Tris šimtus duodu metam, ir da šiáušias (nesutinka, branginasi) An. ^ Šiaušias kaip katė glostoma PPr422(Grz). Ko čia šiáušiesi kap dagys? Prn. 6. intr. Pbr, Grž, Ps, Ppl, Nj, Užp, Slk šnek. smagiai, sparčiai eiti, drožti; skuosti: Kurgi teip šiáuši? Rm. Smagiai šiáušia, matyt, reikalas kietas Sv. Šiáušk dabar pėsčias, kad teip norėjai Škn. Ut kur jau šiáušia visi trys – nebeprisvysi Dbk. Protingieji nuėjo savais keliais, o kvailasis šiaušė par girią LTR(Slč). | refl.: Kur šiáušies dabar? Vb. 7. intr. prk. eiti impulsams, purtyti: Grikius kai valgai, tai man tep ir šiáušia per dantis Srj.
◊ akúotą (ẽšerį NdŽ) šiáušti didžiuotis, pūstis: Gal jis ir nešiauštų akuoto, jei nebūtų pakurstančių . Marti savo ẽšerį šiáušia, t. y. didžiuojas JI398.
káilis (kúodas) šiáušiasi ima baimė: Teliko pas poną eiti; Juozui kailis šiaušėsi LzP. Pagalvojus net kailis šiaušiasi Žem. Man kailis šiaušias pamislijus, kaip tokią naktį reikės par tą mišką pareiti KlK10,37(Škn). Šit ant kelio stulpas juodas, net man žiūriant šiaušias kuodas IV572(Kp). Ka anie pradeda pasakoti, káilis šiáušas Vgr.
plaukaĩ šiáušiasi [ant galvõs] apie baimę, išgąstį, pasibaisėjimą: Tokių pasakojimų, aiškinimų vaikai išsižioję klausosi, net plaukai jiems ant galvos šiaušiasi Žem. Tai tokia baisi piktadėjystė, kad plaukai šiaušias KI369. Viliui baugu, jam šiaušiasi plaukai I.Simon. Darbo daug – plaukaĩ šiáušas Krš. Ir vyresniesiems plaukai šiaušias iš baimės Vaižg. skẽterą šiáušti: Ana sau skẽterą šiáušia, t. y. didžiuojas J. šẽrį šiáušti
1. didžiuotis: Išponėjai, dėl to ir šerį šiauši V.Myk-Put. O tu, Petriuk, per daug nešiaušk šerio su savo batais . Da pusbernelis tebė[ra], o jau prieš tėvą šẽrį šiáušia Sml.
2. priešintis, prieštarauti: Keleta šiaurės kraštų ėmė šerį šiaušti .
širdìs šiáušiasi baisu darosi: Kai tik artyn prie tos duobės prieini – širdìs šiáušiasi Pbr.
\ šiaušti; atšiaušti; išsišiaušti; nušiaušti; pašiaušti; paršiaušti; peršiaušti; prišiaušt; sušiaušti; užšiaušti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • šiaušti — šiáušti vksm. Šiáušti pláukus, šeriùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • siausti — siaũsti 1 vksm. Siaũčia skãrą ant pečių̃, nuo pečių̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • siausti — siaũsti 2 vksm. Kur̃ ti̇̀k klausai̇̃, vi̇̀s liñksma: šlãma, ū̃žia, siaũdžia! …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • siausti — 1 siaũsti, siaũčia (siaũsti), siaũtė Š, Rtr; L 1. tr. R, Sut, K dengti, gaubti, supti kuo: Vaiką kuo siaũčia, kad šilčiau būtų J.Jabl. Aš siautu (siaučiu) su sermėga, su kelnėmis J. Ulonėli mano, siausk mane po ploščiumi JV919. Su tarnais,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • siausti — 2 siaũsti, siaũdžia, siaũdė Rtr, DŽ, NdŽ 1. intr. ūžti lekiant, dūgzti, zvimbti (apie vabzdžius): Bitys siaũdžia prieš lietų J. O kas te siaũdžia po sodužėlį? Bitutė, bitelė su bitinėliu JD157. Pilni sodeliai bitelių siaudžia NS754. Tai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šiauštinis — šiaušti̇̀nis, šiaušti̇̀nė bdv. Šiaušti̇̀niai audiniai̇̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • šiauštinė — šiaušti̇̀nis, šiaušti̇̀nė bdv. Šiaušti̇̀niai audiniai̇̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • šiauštinis — šiauštìnis, ė adj. (2) gaminamas šiaušiant: Skirtingai nuo pūkinių audinių, šiauštìnių audinių pūko sluoksnis sudaromas, ištraukiant plaukelius iš siūlų LTEX583. Šiauštinio audinio patvarumas daugiausia priklauso nuo pūko patvarumo sp …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • siautimas — siautìmas sm. (2) Rtr, Š, DŽ 1. N, K, NdŽ → 1 siausti 1. 2. Krtn → 1 siausti 3: Kai siautìmas buvo, tai jį paėmė Srd. 3. Ds, Kal → 1 siausti 5: Bjauriai įkyrus tas grūdų siautìmas K …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • versti — ver̃sti, ver̃čia, ver̃tė K, DŽ, FrnW; D.Pošk, Sut, N, M 1. tr. KBII154, Rtr, BŽ266 daryti, kad griūtų, parvirstų ant šono, griauti, mesti: Versk kūlvertais vežimą šieno J. Ans muni ver̃ta, aš i vėl sėdu Yl. Kiaulės lovį ver̃čia, ėst nori Ėr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”